Konferencja - Gastroenterologia

Idź do spisu treści

Menu główne


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

Pragniemy zaproponować nową formułę wspólnych spotkań lekarzy chorób wewnętrznych, rodzinnych oraz gastroenterologów, organizowanych przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) oraz Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM, których celem jest przekazywanie aktualnych ustaleń i rekomendacji PTG-E oraz omawianie bieżących zagadnień z zakresu schorzeń przewodu pokarmowego.

Przewidujemy również udział w wybranych spotkaniach lekarzy innych specjalności: chirurgów, psychologów, fizjologów, patofizjologów, patologów, onkologów a także innych, zainteresowanych omawianymi zagadnieniami. Planujemy udział w tych spotkaniach zaproszonych ekspertów, z których opinii z zakresu omawianej tematyki będzie można skorzystać. Te spotkania warsztatowe będą miały charakter praktyczny, interaktywny i będą odbywać się cyklicznie, w Auli Nowodworskiej UJ CM przy ulicy św. Anny 12.

Podczas szóstej już edycji Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii zostaną omówione zagadnienia z dwóch zakresów:
zdrowe jelito - nowy cel w zapobieganiu i leczeniu chorób oraz  leczenie nieswoistych zapaleń jelit w praktyce.

Uczestnicy Małopolskiej Szko
ły Gastroenterologii otrzymają punkty edukacyjne.

Pragniemy nadmienić, że uzyskaliśmy patronat nad warsztatami Pana Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM,

prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego

Z serdecznymi pozdrowieniami,

prof. dr hab. med. Tomasz Mach
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTG-E
Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM


dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ
Z-ca Przewodniczącego Oddziału
Krakowskiego PTG-E


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego